• pl
 • en
 • ua
 • de
 • fr
 • Edukacja
  „SzkoUA” powstała z pilnej potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, powrotu do “normalności” i zapewnienia możliwości dokończenia przerwanego roku szkolnego ukraińskim dzieciom, które, uciekając przed wojną, znalazły schronienie w Warszawie.
  Z inicjatywy KIK-u, w ciągu zaledwie 3 tygodni, już w kwietniu 2022 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem Przymierze Rodzin, Polską Fundacją Szkolną, Fundacją Orientyr HUB, Zjednoczoną Gminą Dawidów i Fundacją “Nasz Wybór” prowadzącą Ukraiński Dom w Warszawie, została otwarta 11-klasowa ukraińska szkoła. „SzkoUA” zapewnia edukację po ukraińsku, na zasadach zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, przy wsparciu ukraińskich pedagogów i psychologów. SzkoUA funkcjonuje dzięki wsparciu polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych, w tym przede wszystkim Save the Children International.
  W roku szkolnym 2021/2022 aż 270 uczennic i uczniów w 11 klasach dokończyło rok szkolny. Zatrudnionych zostało też 33 ukraińskich pracowników – wśród nich nauczyciele, pracownicy administracyjni, świetliczanki, szatniarki, pielęgniarka, psycholożka, pedagożka, dyrekcja szkoły.
  W 2022/23 roku „SzkoUA” była miejscem codziennej nauki dla 270 ukraińskich dzieci. Od września 2023 r. “SzkoUA” uczy dzieci i młodzież w dwóch systemach edukacyjnych - polskim i ukraińskim.
  „Podstawowym celem szkoły była nie edukacja, a stworzenie bezpiecznego miejsca, w którym dzieci będą mogły się otworzyć i zawiązać nowe przyjaźnie w środowisku ukraińskojęzycznym. To jest pierwszy cel „SzkoUA”, dopiero potem jest edukacja. Najważniejsze jest, by dzieci nie spoglądały w przeszłość i rozwijały się" – mówi Antonina Michałowska, wicedyrektorka „SzkoUA” – Warszawskiej Ukraińskiej Szkoły. – mówi Antonina Michałowska, wicedyrektorka „SzkoUA” – Warszawskiej Ukraińskiej Szkoły.
  “SzkoUA - to tutaj, w tej szkole, bije nasze KIK-owskie serce. Zawiązała się tu wspólnota. Kiedy żegnaliśmy absolwentów jedenastej klasy, to wyświetlona została mapa, skąd pochodzą uczniowie tej szkoły. I gdy na nią popatrzyliśmy, to okazało się, że to cała mapa Ukrainy – mówi prezes Klubu Inteligencji Katolickiej. Jakub Kiersnowski podkreśla, że to ma swój dodatkowy walor. – Przed wojną Ukraina była podzielonym krajem. A tutaj spotkały się dzieci z różnych jego regionów, które w normalnych warunkach by się nie spotkały. Tutaj – w Warszawie – zawiązały ze sobą relacje. Mam nadzieję, że to będzie owocowało w przyszłości, szczególnie wtedy, gdy będziemy mogli już odbudowywać Ukrainę.”
  Wspomnienia:
  Finansowanie:

  Save the Children International, Norwegian Refugee Council

  Oficjalna strona "SzkoUA":

  Pomóż nam pomagać

  Wykonaj
  
przelew tradycyjny

  Wpłacam

  Wpłać darowiznę
  
na zrzutka.pl

  Wpłacam

  Wpłać poprzez 

  The Boston Foundation

  Wpłacam