• pl
 • en
 • ua
 • de
 • fr
 • POMAGAJMY RAZEM

  Wesprzyj nas w pomocy na rzecz Ukrainy

  Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie od początku wojny w Ukrainie dociera z pomocą do osób szczególnie dotkniętych kryzysem. Mamy doświadczenie i możliwości pomocy, dzięki współpracy podjętej z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi już od 2014r.

  W działaniu łączymy nasze doświadczenie w organizowaniu pomocy humanitarnej i rozwojowej w różnych częściach świata, oraz doświadczenie organizacji społecznej. Naszą mocną stroną jest 5 dekad doświadczenia w formacji młodzieży i prowadzenia grup młodzieżowych.

  Obecnie koncentrujemy się przede wszystkim na wsparciu ukraińskich dzieci i młodzieży. Zależy nam na integracji młodzieży polskiej i ukraińskiej. Od lutego 2022 roku naszą pomocą objęliśmy prawie 3000 dzieci.

  700

  zaangażowani
  wolontariusze

  1000

  darczyńcy
  prywatni

  3,5 mln USD

  zebrane
  fundusze

  Wesprzyj nas

  Wierzymy w to, co robimy

  Wykonaj
  
przelew tradycyjny

  Wpłacam

  Wpłać darowiznę
  
na zrzutka.pl

  Wpłacam

  Wpłać poprzez 

  The Boston Foundation

  Wpłacam

  KIK posiada amerykański certyfikat zgodności US 501(c)(3) i 509(a)(1)

  Zobacz certyfikat
  Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
  Dzięki 1,5% możemy zrobić jeszcze więcej!
  Wpisz w deklarację podatkową: KRS 0000034785
  Cel: pomoc Ukrainie

  Partnerzy i sponsorzy

  Nasz zespół

  Zespół Ukraińskiej Akcji KIK
  Anita Szymborska - Dyrektor UA KIK
  Marta Ślizień - Kierownik finansowy
  Olesia Kolisnyk - Koordynacja projektów
  Monika Łoskot - Koordynacja projektów
  Dorota Cichocka - Koordynacja projektów
  Nasi Wolontariusze - MASTER WOLO
  Wolontariusze pomagający na stałe w działaniach ukraińskich KIK UA
  Joanna
  Cutts
  Joanna 
  Żółtowska
  Paweł
  Wołowicz
  Olaf
  Żylicz

  Klub Inteligencji Katolickiej

  Klub Inteligencji Katolickiej jest stowarzyszeniem założonym w 1956 r. zrzeszającym ok. 2000 członków, którego celem jest rozwijanie postawy służby na rzecz dobra wspólnego.
  Inicjatywy KIK, poza formacją intelektualną i duchową swoich członków realizowane są w 4 głównych obszarach:
  1. Pomoc humanitarna i rozwojowa oraz inne działania pomocowe (projekty ze środków polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy amerykańskiego USAID realizowane w Syrii, Iraku, Ukrainie; pomoc humanitarna przy granicy polsko-białoruskiej);
  2. Edukacja i wychowanie (prowadzenie grup wychowawczych na zasadach podobnych do skautingu dla ponad 700 dzieci i młodzieży);
  3. Inicjatywy społeczne w Polsce (współpraca z mniejszościami w Polsce, prowadzenie pierwszego w Polsce telefonu wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele);
  4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej (wsparcie niezależnego szkolnictwa na Białorusi,opieka nad dziećmi dotkniętymi przez konflikt na Wschodzie Ukrainy).

  Odwiedź oficjalną stronę: 

  Działania KIK na rzecz Ukrainy

  Od 2014 r. KIK w sposób szczególny angażuje się w działania na rzecz społeczeństwa ukraińskiego. Podczas tzw. Rewolucji Godności (2014) KIK przekazał protestującym specjalistyczne wyposażenie szpitala polowego, środki ochronne i wsparcie finansowe, a także wsparcie dla rannych przewiezionych do polskich szpitali.
  W ciągu 8 lat KIK cyklicznie organizował obozy terapeutyczne i rekreacyjne dla dzieci z rodzin, które ucierpiały w wyniku wojny na Wschodzie Ukrainy. Skorzystało z nich kilkaset dzieci i młodzieży.
  KIK prowadził też projekty wspierające młodych artystów ukraińskich, organizował warsztaty eksperckie dla edukatorów pracujących z dziećmi z rodzin uchodźczych na Ukrainie.
  Dzięki tym działaniom KIK ma bazę sprawdzonych partnerów na terytorium Ukrainy. Współpracowaliśmy z ukraińskim Ministerstwem Obrony Narodowej, samorządami, dyrekcjami szpitali. Za swoje zaangażowanie członkowie KIK byli wielokrotnie nagradzani przez przedstawicieli władz Ukrainy i Polski.

  Wsparcie po wybuchu wojny

  Dzięki dużemu doświadczeniu w prowadzeniu działań pomocowych w oparciu o ustalone i potwierdzone potrzeby, korzystając z wiedzy i doświadczeń naszych partnerów w Polsce i za granicą, korzystając ze wsparcia wolontariuszy, od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę staramy się pomagać w tych sferach, które w danym momencie uważamy za najważniejsze.
  Na początku była to pomoc w ewakuacji z terenów objętych działaniami wojennymi, pomoc humanitarna i zapewnienie podstawowych potrzeb uchodźców. Obecnie koncentrujemy się na aspektach, które uważamy za szczególnie ważne dla przyszłości Ukrainy: edukacja i objęcie opieką dzieci i młodzieży, pomoc dzieciom przeżywającym traumę w związku ze stratą rodzica, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pomoc uchodźcom wewnętrznym w Ukrainie.
  Dziękujemy!