• pl
 • en
 • ua
 • de
 • fr
 • Szkolenia liderów
  KIK w Warszawie ma duże doświadczenie we wspieraniu młodych ludzi i wychowywaniu ich w duchu dialogu i odpowiedzialności. Jednym z ważniejszych działań przez nas podejmowanych jest organizacja grup młodzieżowych i dziecięcych, mających na celu budowanie relacji, przygotowanie do działalności na rzecz innych, uczenie odpowiedzialności i wrażliwości na potrzebujących.
  Zależy nam na budowaniu silnych relacji pomiędzy młodymi ludźmi z Ukrainy i Polski, którzy w przyszłości mogliby wspólnie poprowadzić różnorodnie działania zmierzające do polepszenia sytuacji uchodźców – zarówno w Polsce jak i wewnętrznych, w Ukrainie, a także podjąć zadania związane z odbudową Ukrainy.
  Projekt „Góry Liderów” to szkolenie dla młodych liderów, w tym wychowawców grup dziecięcych i młodzieżowych, także inicjatorów różnorodnych projektów, z Polski i Ukrainy w wieku 18-26 lat. Szkolenie odbywa się raz w roku w polskich górach.
  Celem jest integracja, stworzenie przestrzeni do zawiązania relacji i przyjaźni, dostarczenie uczestnikom narzędzi ułatwiających komunikację, narzędzi pomocnych do pracy z dziećmi i młodzieżą. Poznajemy techniki dialogu motywującego (MI), gry integracyjne i działania team buildingowe. Po szkoleniu uczestnicy prowadzą obozy integracyjne dla dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy.
  W szkoleniu w 2023 r. wzięło udział 32 uczestników.
  Kolejna edycja w maju 2024 r.
  Wspomnienia:
  Finansowanie:

  The Boston Foundation i Cogitania

  Pomóż nam pomagać

  Wykonaj
  
przelew tradycyjny

  Wpłacam

  Wpłać darowiznę
  
na zrzutka.pl

  Wpłacam

  Wpłać poprzez 

  The Boston Foundation

  Wpłacam